SZP.272.16.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" (z dnia 05.06.2015 r.)

Ewa Adamowicz 2015-07-13 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe