Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Kętach - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji
i Transportuw Kętach - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięte.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe