Zarządzenie Nr 59/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 r.

Zarządzenie Nr 59/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe