Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu

Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe