Zarządzenie Nr 65/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 65/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania i zadań Komisji do spraw likwidacji tablic rejestracyjych zwróconych organowi rejestrującemu, likwidacji tymczasowych tablic rejestracyjnych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz zniszczenia druków ścisłego zarachowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe