Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe