Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe