Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przyjęcia dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przyjęcia dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe