Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2012 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2012 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe