Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe