Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe