Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie ustalenia Regulaminu określającego organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej

Ewa Zemła 2019-10-30 drukuj

Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie ustalenia Regulaminu określającego organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe