Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe