Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu maju 2010 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe