Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Tomasz Karcz 2015-04-27 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr VI/55/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe