SZP.272.5.2015 „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2015 roku w zakresie utrzymania nawierzchni i urządzeń odwadniających.".

Ewa Adamowicz 2015-04-16 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe