Uchwała Nr 39/55/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 8

Sylwia Bernaś 2015-03-19 drukuj

Uchwała Nr 39/55/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 8.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe