Uchwała Nr V/42/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe