SZP.272.4.2015 - Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim" (z dnia 18.03.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-04-22 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt   "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe