Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IV/34/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe