Uchwała Nr 174/813/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.

Uchwała  Nr 174/813/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia Katarzynie Węgrzyn-Madeja Inspektorowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu  w Oświęcimiu spraw, które wymagają wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe