Uchwała Nr 167/806/2014 z dnia 24 listopada 2014r.

Uchwała  Nr 167/806/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe