Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

Anna Sporysz 2019-06-26

 

3 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 - c.d. Informacja z realizacji budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli przez zespoły kontrolne. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:

 Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

10 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu / sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. Priorytety działań promocyjnych na obszarze powiatu, kraju i w relacjach zagranicznych. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu  (godz. 1600); 
Barbara Leszczyńska
– p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600).


11 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieących projektów uchwał Rady Powiatu. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach, Brzeszczach, Oświęcimiu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Dorota Bezwińska - Sikora – Dyrektor Poradni Psychologicznej w Kętachach (godz. 1615);
Celina Korczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach (godz. 1630);
Sylwia Pyrek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimi (godz. 1645).


16 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /Powiatowy Zespól Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  im. I. Łukasiewicza  w Oświęcimiu przy ul. Bema 8/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Wnioski do projektu budżetu  Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu.  Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna WanatSkarbnik Powiatu (godz. 1600);
Jacek Stoch – Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu (godz. 1600);
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600).

 

17 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.  Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Wnioski do projektu budżetu  Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

18 września 2019 r. godz. 1600 Komisja Skarg Wniosków i Petycji /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Wnioski do projektu budżetu  Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.


18 września 2019 r. o godz. 1400 XI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.

Tematy: Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kętach, Oświęcimiu, Brzeszczach. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z ralizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1400);
Dorota Bezwińska - Sikora – Dyrektor Poradni Psychologicznej w Kętachach (godz. 1400);
Sylwia Pyrek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimi (godz. 1400);

Celina Korczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach (godz. 1400).

 

 

Powyższa informacja może ulec zmianie!