Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

Anna Sporysz 2019-04-15

15 kwietnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018. Informacja na temat Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600),
Dorota Mleczko
– Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) (godz. 1620).

 

16 kwietnia 2019 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/. 
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
 Zaproszone osoby:
Łukasz Then
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu (godz. 1600),
Katarzyna Wanat
Skarbnik Powiatu (godz. 1620),
Jerzy Chrząszcz
– Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1640),
Anna Sieradzka
– Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospod. Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1650),
Katarzyna Węgrzyn - Madeja
– Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1700),
Iwona Olszewska - Warzecha
– Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1710).

 

17 kwietnia 2019 r. o godz. 1400 VIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/. 
Tematy: Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu. Informacja na temat Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).
Zaproszone osoby:
Beata Chmielowska
– Sekretarz Powiatu (godz. 1400),
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1400),
Łukasz Then
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu (godz. 1400),
Dorota Mleczko
– Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) (godz. 1400).

 

7 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/. 
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego – c.d. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 – c.d. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
 Zaproszone osoby:
Marcin Niedziela
– Starosta Oświęcimski (godz. 1600),
Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

8 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za rok 2018.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

14 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za rok 2018. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).Powyższa informacja może ulec zmianie!