Szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek CNC (symulatorów)

Mateusz Mamet 2014-10-31 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul .Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

 realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora „Szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek CNC (symulatorów)”
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego
w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe