SZP.272.46.2014 - Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu - zamówienie dodatkowe

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnai 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe