SZP.272.47.2014 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie (z dnia 09.10.2014 r.)

Ewa Adamowicz 2014-11-04 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!

1) Dokonano modyfikacji na str. 7 pkt 9 ppkt 9.1 - przedmiaru robót - poprawiony przedmiar robót  w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wprowadzono Uzgodnienie z GZWiK w Przeciszowie - załącznik dodatkowy.

2) Informacja o modyfikacji treści SIWZ - 2 (Wzór umowy - szczegóły w załączniku).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe