Uchwała Nr IV/58/2011 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powia

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IV/58/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe