Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Beata Wziątek 2014-11-03 drukuj

OGŁOSZENIE


„Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż w terminie od 7.10.2014r do 27.10.2014r zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, najmu, zniesienia współwłasności i sprzedaży".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe