SZP.272.42.2014 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego, dróg powiatowych oraz jednostek oświatowych powiatu oświęcimskiego

Łukasz Galski 2014-10-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego