SBM - Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych z egzaminem

Mateusz Mamet 2014-08-12 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul .Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora szkolenia pn. „ Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
z egzaminem”  
dla uczniów szkół Powiatu Oświęcimskiego uczestniczących w kursach w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe