SZP.272.33.2014 - Budowa Centrum Edukacyjno - Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap II ( z dnia 07.08.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe