SZP.272.27.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże - Etap II ( z dnia 18.06.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Uwaga!

Dokumentacja projektowa  obejmuje zamówienie podstawowe oraz ewentualne zamówienia uzupełniające.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe