SZP.272.25.2014 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (z dnia 03.06.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe