SZP.272.24.2014 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby służbowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu" (z dnia 22.05.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 26.05.2014 r. została dokonana:

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

(dokumenty w załączeniu).

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

W dniu 28.05.2014 r. została dokonana:

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

(dokumenty w załączeniu).

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie (szczegóły w załącznikach).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe