SZP.272.22.2014 Wykonanie operatów szacunkowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe