SZP.272.19.2014 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (z dnia 29.04.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe