SZP.272.17.2014 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby służbowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu" (z dnia 10.04.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

W dniu 15.04.2014 r. została dokonana:

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

(dokumenty w załączeniu).

Termin składania ofert ulega zmianie na 23 kwietnia 2014r. godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 23 kwietnia 2014 r. godz. 11.30.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe