SZP.272.6.2014 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2014 r.” (z dnia 06.02.2014 r.)

Ewa Adamowicz 2014-03-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe