SZP.272.7.2014 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2014r.” (z dnia 06.02.2014 r.)

Ewa Adamowicz 2014-03-03 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe