Uchwała nr 188/634/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 188/634/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiego w ramach w/w Projektu. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe