SZP.272.63.2013 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" (z dnia 20.12.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wszczęte w 2013 r. - nadal aktualne)

link do postępowania:

http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/documents/document/2409

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe