Uchwała Nr XXXV/407/2013 w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXV/407/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe