Uchwała Nr XXXIV/398/2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Oświęcimskiego do Komitetu Stowarzyszenia „Dolina Karpia”.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXIV/398/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Oświęcimskiego do Komitetu Stowarzyszenia „Dolina Karpia”.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe