Uchwała Nr XXXIV/396/2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Tomasz Karcz 2013-12-02

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXIV/396/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.