Uchwała Nr XXXIV/392/2013 w sprawie odwołania Pani Cecylii Ślusarczyk ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXIV/392/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Pani Cecylii Ślusarczyk ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe