Uchwała nr 139/584/2013 z dnia 23 września 2013 r.

Uchwała Nr 139/584/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr XXXII/358/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe