Uchwała nr 51/496/2013 z dnia 18 marca 2013 r.

Uchwała Nr 51/496/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych  przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe