Uchwała nr 20-1/465/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 20-1/465/2013 Zarzadu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 20/465/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęicmskiego na rok 2013.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe