Uchwała nr 15/460/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 15/460/2013 Zarządu Powiatu w Oświęicmiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe