Uchwała nr 13/458/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Monika Mech 2013-04-11

Uchwała Nr 13/458/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013.